Categories

Arxiu

Cartes per acompanyar

Podem enviar cartes de suport o dibuixos (sense destinatari concret), dirigint-nos tan a pacients ingressats en aïllament com a professionals, a través del correu electrònic cartesperacompanyar@csapg.cat. Llegir més ›